Zpět na katalog
book
Karel IV., Karel Zeman

Legenda o sv. Václavovi

Formát: 19 x 17 cm

Počíná se nové vyprávění
o svatém Václavu, mučedníkovi
a českém knížeti, které
podle jiných sestavil
pan Karel, římský císař
a český král.

Klasické dílo české středověké literatury v česko-latinském vydání. Legenda je vytištěna v latinském originálu podle kritického vydání Antona Blaschky z roku 1934 a v novém českém překladu Richarda Maška. Doslovem opatřila medievalistka prof. Anežka Vidmanová. Knihu vyzdobil třemi barevnými mědirytinami s mezzotinou a dalšími prvky Karel Zeman. Grafické úpravy včetně typografické osnovy se ujal Rostislav Vaněk. Sázeno písmem Bembo, barevné kombinované techniky tištěny na papíru Holland, knihařské zpracování Ateliér Krupka.

Vydalo nakladatelství Bonaventura roku 2008 v nákladu 120 číslovaných výtisků jako 24. svatek bibliofilské edice EVA. Obrazy jsou autorem signovány.