UA-194782094-2
Zpět na katalog
book
Zdeněk Mahler, Jiří Bouda

Antonín Dvořák a lokomotivy

Formát: 15 x 18 cm
9 990,- Kč

Ze sbírky společníků nakladatelství jsme pro vás nově vyšetřili ještě dva kusy tohoto úspěšného a jinak již v minulosti vyprodaného titulu.

Na počátku došlo k pohádkovému zjevení: rodnou vsí projel první vláček – parovůz, obsluhovaný strojvůdcem v cylindru a bílých rukavičkách, táhl dva barevné vagóny – z okének kynuli hodnostáři i sám pan arcibiskup – mezi užaslými vesničany přihlížel desetiletý chlapec – uchvácen vyběhl na dvůr kostelíka, u varhan spustil alelujá – z malované klenby všemu žehnal vousatý Pán Bůh…

Kniha vyšla jako připomínka stého výročí úmrtí tohoto malého chlapce a milovníka parních lokomotiv, skladatele Antonína Dvořáka. Osm barevných litografií včetně popisů k poctě A. Dvořáka nakreslil Jiří Bouda. Průvodní slovo připsal Zdeněk Mahler. Ruční sazba na grafickém papíru Terra Štětí, knihařské zpracování Ateliér Krupka.

Vydalo nakladatelství Bonaventura roku 2004 v nákladu 150 číslovaných výtisků. Obrazy jsou autorem signovány.