Zpět na katalog
book
Josef Topol, Jan Hladík

Básně a jejich torza

Sbírku seřadila a v červnu roku 1958 na psacím stroji opsala Jiřina Schulzová.

Výběr těchto raných básní pro první knižní vydání doprovodil citacemi starých mistrů technikou leptu Jan Hladík. Slovo k němu napsal básník, režisér a dramaturg Petr Vosáhlo (1936) žák E. F. Buriana.

Vydání je doplněno autorovým esejem O čem básník ví, napsaným ke 150. výročí narození Karla Hynka Mácha a poporvé otištěným v roce 1960 v jedenáctém čísle druhého ročníku literárního měsíšníku Plamen.

Grafickou úpravu navrhl Aleš Krejča. Lepty vytiskli bratři Milan a Pavel Dřímalovi. Ruční sazbu z nového písma Gramond, tisk a knihařské práce provedl Ateliér Krupka v Úvalech. Kniha je vytištěna na ručně čerpaném papíru Jantar od firmy Král v Předkláštěří v nákladu jeho sto číslovaných výtisků. Vydal Vladimír Beneš v nakladatelství Bonaventura Praha v roce 1995 k autorovým šedesátinám jako jedenáctý svazek bibliofilské edice EVA.