Zpět na katalog
book
Vladimír Tomeš podle Quinta ze Smyrny, Jan Kavan

Achilleus a Penthesileia

Formát: 30 x 22 cm
9 990,- Kč

K prodeji poslední 2 kusy z celkem 100 vydaných výtisků.

Když Achilleovi božskému podlehl vznešený Hektór
a jeho tělo, pozřené ohněm, už překryla země,
Trójané stáhli se plaše do hradu Priamova
v úzkosti před zpupnou zvůlí Pélea statného syna.
Tak jako býci se děsí, když narazí na stopu v lese
lva, jemuž zlo v očích plane, a v třesu semknuti pevně
prchají, aby se skryli v nejhustěj prorostlé houští,
tak oni před mocným hrdinou třásli se tam ve svém městě.

Příběh z trójské války zapsal ve 4. století po Kristu Quintus ze Smyrny. Do češtiny jej pro toto vydání v přízvučném hexametru přeložil Vladimír Tomeš. Jedenácti barevnými lepty knihu doprovodil Jan Kavan. Grafické úpravy včetně typografické osnovy se ujal Petr Foltera. Tištěno na bibliofilském papíru Excudit Plzeň, knihařské zpracování Ateliér Krupka.

Vydalo nakladatelství Bonaventura roku 2005 v nákladu 100 číslovaných výtisků jako 21. svazek bibliofilské řady EVA. Obrazy jsou autorem signovány.